Vážení návštěvníci,

S ohledem na běžíci a nově zahajovaná řízení v rovině občanskoprávní, trestněprávní a trestně ekonomické rovině ve vztahu k osobě Daniela Read Glose ročník: 1977 bytem v Opavě,

nemůžeme zveřejňovat jakékoli informace ve shora uvedené věci.

Po ukončených řízeních vás budeme o výsledcích informovat.

S pozdravem

Seal security s.r.o.